Get Adobe Flash player

Domenikosz Theotokopulosz El Greco 1541-1614


Rövid életrajza:
1541 Domenikos Teotokopulosz a majdani El Greco Krétán ,Kandia város melletti Fodele nevű faluban született. Kréta ekkoriban velencei fennhatóság alatt álló terület.
A festő korai munkásságáról keveset tudunk  a Teotokopulosz néven szignált ikonok arra engednek következtetni ,hogy El Greco bizánci festészet szellemiségben alkotott.

1566-1568 Velencei tartózkodás, Tiziano műhelye, művein a velencei manierizmus mellett felismerhetőek egyéniségének sajátos jegyei. Korai vibráló ecsetvonásokkal megfestett, bonyolult kompozíciójú művei alapján nagy hatással van rá Tintoretto és Basano. Később utazást tesz, Pármába ahol megismerkedik Coreggio és Parmigianinó műveivel.

1570 Római utazás itt ismerkedik meg Michelangelo életművével.

1572 Szeptember 18-án El Greco a római Szent Lukács céh tagja lesz és műhelyt nyit. Támogatást kap Francesco Prevoste olasz festőtől, aki később elkíséri Spanyolországba. El Greco felajánlja V.Pius pápának, hogy átfesti a sokat vitatott Michelangelo Utolsó ítélet című freskóját. Ez nagy felháborodást keltett a római művészek körében, így Róma elhagyására kényszerült.

1576 Elhagyja Itáliát és Kasztíliába vándorol.Spanyolországi tartozkodásáról nincsenek megbízható adatok, annyit azomban biztosan tudunk, hogy számos megbízást kap:egy Jézus nevének imádása című képre, II.Fülöp király részére Krisztust megfosztják ruháitól című kompozícióa toledói székesegyházba, amihez Diegi de Castilla -barátjának, Luis de Castillának az apja-szerezte meg számára. Egy teljes oltárt festa Santo Domingo el Antiguo kolostortemplom számára. Az elöző megbízásánál és az ezt követő majdnem összes hasonló megbízásnál problémák merülnek fel a kompozíciós megoldásokban, kivitelezésben a megrendelők részéről.

1577 Rövid madridi tartózkodás utána Toledóban települ le. Művein az itáliai manierizmus mellet egyértelműen láthatóak sajátos jegyei, főként a különös fény mely képeiből árad.

1578 El Greco Toledo zsidónegyedében él, házában otthont ad számos tanítványának és élettársának Dona Jerónima de  las Cuevas-nak, ekkor születik meg fia Jorge Manuel Theotokopulosz.

1580-II.Fülöp megrendelésére kezd dolgozni. Lope de Vega komédia első előadásai.

1582 Befejezi II. Fülöp megbízására a Szent Mauritius és a thébai légió mártíromságát. A megrendelő végül nem tart igényt a képre.

1585 Szeptember 10-én három lakosztályt bérel a Marqués de Villena palotájában, toledó korábbi zsidónegyedében. Itt él fiával 1590-ig, majd 1604-től ismét.

1586-1588 A toledói Santo Tomé-templom részére megfesti az Orgaz gróf temetését.A két részből álló kompozícióban a művész tehetsége teljességgel kibontakozik. Számos megbízást kap oltárképek, apostolportrék stb. főként kolostorok részére. Több portrét is fest kasztíliai polgárok részére. Ezzel párhuzamosan számos szobor kompozíciót kivitelez, és minden bizonnyal építészeti terveken is dolgozik.

1596 Ettől az esztendőtől 1600-ig dona María de Aragón Ágoston-rendi kollégium temploma számára megrendelt oltárképen dolgozik.

1597-1599 Megfesti Toledo látképét. A festő fejlődése már nem köthető a manierizmushoz.
A képeiből áradó szuggesztív erő a formaizmus iránti megvetése, merész modora a modern expresszionizmus előfutárává avatja Grecót. November 9-én megbízást kap a Szent József-kápolna feldíszítésére.

1600 Az Escorialban meghiúsult kísérlet után másodszor próbál Greco befolyásos pártfogóra szer tenni Fernando Nino de Guevara főinkvizítor személyében.

1603 A művész fiának a neve egyre gyakrabban fordul elő Greco műhelyében a feljegyzések alapján 1597-től dolgozik apjának.1607-ben vezető szerephez jut valószínüleg az elhunyt Prevoste helyébe lép.

1603-1607 Az illescasi Hospital de la Caridad festészeti programjáról szoló vita miatt Greconak pénzügyi nehézségei adódnak.Ettől az évtől kezdve El Greco műhelyében dolgozik Luis Tristan aki a festő halála után vezető művész lesz.

1608 Pedro Salazar de Mendoza megbízza El Grecot három oltárkép megfestésével.

1610 Elkezd dolgozni Laokoón című képén. az egyetlen ismert mitológiai témájú képe.

1611 A sevillai Francisco pacheco, Velázquez tanítómestere és apósa meglátogatja Toledóban El Grecót. Megfesti a művész portréját és elkészíti életrajzát melyet a híres fetőkről tervezett könyvbe szán(azóta sajnos minkettő elveszett).

1614-El Greco halála április7.-én a spanyolországi Toledóban. Halálos ágyánál két görög honfitársa van jelen, végakaratának teljesítője Luis de Castilla lezs.
A művészt eredetileg a Santo Domingo Antiguo templomban temették el egy 1614-ben kötött megállapodás értelmében sírkápolnát kellett volna kapnia külön oltárral és oltárképpel.
1618-ban Luis de Castilla halála után vita támadt az apácákkal a költségekről, így fia 1619-ben a San Torcuato kolostor templomba helyeztette át a sírhelyet. A templomot később lebontották és vele együtt tűntek el El Greco földi maradványai.Halála után hamar feledésbe merül, életművét csak a XX. században fedezik fel újra.

Kiemelkedett kortársai közül egyedi festői stílusának és egyéni megoldásainak köszönhetően.